PRZEDSTAWIAMY: KURS INDYWIDUALNYDni i godziny spotkań na zajęcia teoretyczne w tym trybie ustalane są indywidualnie. 
Podajesz wykładowcy swoją dyspozycyjność i wspólnie ustalacie terminy zajęć. 
Realizowany jest cały program szkolenia. 
Jedynie termin zajęć z pierwszej pomocy przedlekarskiej jest przez nas narzucony. 

Wykładowca jest do Twojej dyspozycji, chętnie pomoże i odpowie na pytania związane z ruchem drogowym. Zajęcia w trybie indywidualnym mogą trwać dłużej jeśli będą tematy, które sprawią Ci trudność i będą wymagać dodatkowych wyjaśnień. 


Cena całego kursu w trybie indywidualnym wynosi 1500zł, 
w przypadku płatności w ratach wzrasta do 1550zł. 

Kurs indywidualny można rozpocząć w przeciągu trzech dni od momentu zgłoszenia.